top of page

Bộ phim tài liệu đau lòng này theo dõi câu chuyện của Hồng y Thuận, từ nguồn gốc đặc quyền của ông đến nhiều năm đau khổ và bị giam cầm trong các nhà tù Việt Nam. Vì vậy, nhiều kinh nghiệm mà đã cho anh ta niềm tin rằng tình yêu sẽ chinh phục tất cả mọi thứ. Người đầu tiên đưa ra nguyên nhân của sự đánh giá của Vân, ông trở về với Cha vào năm 2002, và tuyên bố Hòa thượng vào ngày 4 tháng 5 năm 2017.

Existe en français et vietnamien

Exists in French and Vietnamese.

DVD Dường Hy Vọng

12,00 €Prix
    bottom of page