top of page

Marcel Van trình bày bởi người cha tâm linh của mình, Cha Antonio Boucher, Đấng Cứu Chuộc: bí ẩn của ân sủng và tội lỗi, bí ẩn về hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa. Bằng tiếng Pháp. Cũng có sẵn bằng tiếng nước ngoài: Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Croatia, Việt, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Ba Lan, Ả Rập, Hàn Quốc. 76 trang

ISBN 979-10-93096-49-0

Chuyện nhở đời Văn (vietnamien)

7,50 €Prix
    bottom of page